The Bridge Between Past and Future

Vakıf geleneği, İslam medeniyetinin insanlığa bir hediyesidir. Ecdadımız, bu kutsal emanete sahip çıkarak, vakıflar vasıtasıyla dinimize ve milletimize büyük hizmetler yapmıştır.
Kanada Türk Diyanet Vakfımız da bu gaye ve hedefle, 2015 yılında Toronto Din Hizmetleri Ataşeliği öncülüğünde bir grup gönüllü tarafından kurulmuştur. Din Hizmetinin öncelikle Türk vatandaşları, akraba toplulukları ve soydaşlarına kolay ve etkin bir şekilde ulaştırılması olmak üzere tüm insanlığın hizmetinde olma gayesiyle kurulmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek olmak, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmak ve dini hizmetlerde görev alacak nesiller yetiştirmek gayesiyle kurulan Kanada Diyanet Vakfı, eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme ve uluslararası yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yapan bir sivil toplum hareketidir.
Hayırsever milletimizin güçlü desteği ve vakfımıza gönül veren insanların gayretli çalışmalarıyla uluslararası bir vakıf haline gelen Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği yaparak dünyanın dört bir yanında sürdürülen çalışmalara destek olarak din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan mazluma umut olmaktadır.
Toplumsal barış ve huzuru, toplumun dini, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik her faaliyeti önemseyen Kanada Diyanet Vakfı, yeryüzünde iyiliğin egemen olması amaç ve gayesi, ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olma hedefi ile hareket etmektedir.
Copyright 2021 · Designed & Developed by Vakıf Global All rights reserved

-->