Our Main Goal

*İnsanlığın hizmetinde bir vakıf olmak; Kanada’daki Müslüman toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerinin savunulmasına öncülük etmek;

*Tüm insanlık için barış ve sükunete katkı sağlayan saygın bir kuruluş olmak;

*Dine dair işlerin toplum hayatında yürütülmesi için kurumsal bir hüviyet ve sorumlulukla hareket etmek;

*Tüm siyasi görüş ve hareketin dışında kalarak toplumda dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinme;

*Kuran’a ve Hz. Peygamber’in sahih sünnetine dayanan çeşitli dinsel yorum, eğilim ve gelenekleri dikkate alarak bunları akılcı bir yaklaşımla değerlendirmek;

*Kanada’da yaşayan Türkler ve akraba toplulukların dil, inanç, tarihsel ve kültürel köklerini koruyucu politikalar geliştirmek;

*Din ve ifade özgürlüğünü desteklemek;

*İslamofobi, İslam düşmanlığı, ırkçılık, cinsiyetçilik ve nefret suçlarına karşı durmak ve bu suçlar tamamen yok olana dek mücadele etmek;

*Her türlü şiddet ve terörü kınamak; fail ya da mağdur kim olursa olsun bunları insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görmek;

*Başta kadın ve çocuklar olmak üzere dünya üzerindeki tüm mağdur ve mazlumların yanında olmak;

*Kanada ve dünyadaki diğer din mensupları ile saygı ve hoşgörüye dayalı diyalog kurmaktır.
Copyright 2021 · Designed & Developed by Vakıf Global All rights reserved

-->